MERSİN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ BELGELENDİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU.


BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ BELGELENDİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

          18.07.2021 tarih ve 7334 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.07.2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazetede, Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik 25.09.2021 tarih ve 31609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

          Bu kapsamda, 7334 sayılı Kanunla 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununa eklenen geçici 11inci maddenin birinci fıkrasında; ” Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletme belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletme belgesi verilir. Aynı süre içerisinde turizm işletme belgesi alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi alması zorunlu değildir.”

          
Üçüncü fıkrasında ise; “Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz. Bu tesislerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.” hükümleri yer almaktadır.

          Bu kapsamda ve  Bakanlığımız, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 07.12.2021 tarih ve 1966370 sayılı yazısı gereği;

          28.07.2021 tarihinden önce ilgili idaresinden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alarak faaliyette bulunan ve Turizm İşletme Belgesi bulunmayan işletmelerin 28.07.2021 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi almaları gerekmekte olup başvuruda bulunmayan konaklama tesislerinin İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yetkili idare tarafından iptal edilerek faaliyetlerine son verilecektir.

          28.07.2021 tarihinden sonra ilgili idaresinden ilk defa İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alan konaklama tesislerinin Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi almak için Bakanlığa e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

          Kamuoyuna duyurulur.


          Bakanlık Yazı Örneği.pdf