MERSİN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Taçucu Arslan Eyce Amphora Müzesi

Arslan Eyce, Amphora koleksiyonunu 1997’de Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfına bağışlamış ve 1800’lü yıllarda yapılmış kemerli tarihi niteliği olan binada açılan Müze Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 1997 yılında Taşucu Arslan Eyce Özel Amphora Müzesi olarak, onaylanmıştır.

Türkiye’deki ilk ve tek amphora müzesi olma özelliğini taşıyan Müze’de, Taşucu, Mersin ve Antalya açıklarından balıkçıların ağlarına takılarak toplanan ticari amphoralar sergilenmektedir. Koleksiyonda yer alan eserler arasında en büyük gurubu, yerel üretim amphoralar oluşturmaktadır. Müze bünyesinde sergilenen eserler, bölgenin Antik dönemdeki canlı ticari ilişkilerine ışık tutmaktadır. Ele geçen çok farklı tipteki amphoralar, bölgenin, antik dünyanın önemli merkezleri ile ticari ilişkiler içinde olduğunu da kanıtlamaktadır. Müzede M.Ö. 7. yüzyıl ile M.S. 18. yüzyıl arasında üretilmiş olan ticari amphoralar da yer almaktadır.

Sergilenmekte olan eserler arasında en erken tarihli eserler M.Ö. 7. yüzyıla ait olan Suriye-Filistin, Kıbrıs guruplarını oluşturmaktadır. Zaten coğrafi olarak oldukça yakın olan bu bölgeler ile en erken dönemden itibaren güçlü bir ticari ilişkinin varlığı şaşırtıcı olmasa gerektir. Erken döneme ait eserler arasında, Ege adaları (Thasos, Mende, Lesbos, Samos ve Khios) üretimi ticari amphoralar sayılabilir. Hellenistik Dönemin (M.Ö. 330-30) en önemli şarap ihracatçısı olarak ün salan Knidos (Datça), Rhodos, Kos ve Kıta Yunanistan’da Korinth amphoraları en önemli gurupları birini oluşturmaktadır.

Arslan Eyce Taşucu Amphora Müzesi’nde yer alan amphoraların büyük bölümünü Roma Dönemi (M.Ö. 30 –M.S. 395) ticari amphoraları oluşturmaktadır. Bu döneme ait eserler arasında Ege’de bulunan merkezler (Samos, Ephesos, Kos), Anadolu’da Kilikia ve Pamphylia bölgeleri, Karadeniz bölgesinde Sinop, Kuzey Afrika’da Mısır, Tunus, Levant bölgesinde Suriye, Beyrut, Filistin, Avrupa’da Portekiz, İspanya ve Güney İtalya’da üretilen ticari amphoralar yer almaktadır.
Bizans dönemine (M.S. 395-1453) ait ticari amphoralar arasında ise Marmara bölgesindeki Ganos (Tekirdağ) ve Kilikya bölgesindeki Tarsus üretimi ticari amphoralar bulunmaktadır.

Taşucu Arslan Eyce Özel Amphora Müzesi açıldığı 1997 tarihinden bu yana Silifke ve Taşucu Turizm ve kültürüne önemli katkıda bulunmuş ulusal basın ve televizyon kanallarında büyük ilgi görerek Silifke ve Taşucu’nun tanınmasında önemli bir etken olmuştur.

Adres: Cumhuriyet Alanı Vakıf Han No:9
Taşucu-Silifke
Tel: (0324) 741 40 09