MERSİN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kuş Gözlem Alanı


Göksu Deltası

İl  :  Mersin
İlçeler : Silifke
Yüzölçümü : 14-480
Rakım : Deniz seviyesi
Koruma : Var
Başlıca Özellikleri : Tatlı ve tuzlu göller, bataklık

Göksu Deltası nadir ve nesli tehlikeye düşmüş kuş türlerinin yaşama,üreme ,beslenme ve konaklamalarını imkan sağlayan uluslararası önemde olan sulak bir alan olup, içerisinde bir çok endemik bitkiyi de barındırmaktadır.Ayrıca dünyanın sayılı kuş göçü yollarından birisidir.

Türkiye’de yaşayan 450 tür kuşun 334’ü Göksu Deltası’nda görülebilir. Delta dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Kuşbilimcilerin (Ornitolog) büyük ilgisini çekmektedir. Türkiye’nin diğer bölgelerinde seyrek görülen göçmen, kışlayan ve kuluçkaya yatan birçok kuş türü burayı çekici kılar. Bunların çoğu deltayı yalnızca göç ederken kullanır, bazılarıysa deltada ürer ve hatta kışlar.

Dünya çapında nesli tehlikede olan küçük karabatak, tepeli pelikan, yaz ördeği, dikkuyruk, ak kuyruklu kartal, şah kartalı, küçük kerkenez ve ada martısı da Göksu’nun konuklarındandır. Saz horozu, yaz ördeği, yalı çapkını, kızıl bacak, kızıl şahin, balıkçıl, sakar meke, yeşilbaş ördek göksu deltasında sürekli, flamingo ise kışın barınmaktadır.
Göksu’da yaşayan 334 kuş türü arasından sıyrılarak Delta’nın sembolü olan saz horozu, aile dayanışması açısından da kuşlar dünyasında özel bir yere sahiptir. Bir yaşına gelen genç saz horozları, dünyaya yeni gelen yavruların beslenmesinde anne ve babalarına yardım ederler.

Delta, deniz kaplumbağalarının (Caretta-Caretta) doğu akdenizde yer alan birinci derece yumurtlama alanıdır.

Kuş Gözlemlemek için en uygun zaman göçün yoğun olarak yaşandığı nisan ve eylül aylarıdır. Sabahın en erken saatleri kuş gözlemlemek için en elverişli zamandır. Kuş gözlemlerken, üzerinizde çarpıcı renkli giysiler olmamasına dikkat edin ve yanınıza dürbün almayı unutmayın.

Kuş Türleri :
Küçük karabatak (maks. 180) ve tepeli pelikan (maks.56), üreyen yaz ördeği (50 çift ile Türkiye'nin bilinen en büyük popülasyonu) ve pasbaş patka (30 çift), kışlayan büyük orman kartalı (maks. 20) ve şah kartal (maks.6) gibi, nesilleri dünya ölçeğinde tehlike altında olan türlerle önemli kuş alanları statüsü kazanır. Bunlara ek olarak, küçük balaban (25 çift), gece balıkçılı (150 çift), alaca balıkçıl (70 çift), erguvani balıkçıl (50 çift), turaç (50 çift), sazhorozu (300 çift), kocagöz (60 çift), bataklıkkırlangıcı (300 çift), akça cılıbıt (200 çift), mahmuzlu kızkuşu (300 çift) ve küçük sumru (150 çift) gibi türler bölgede önemli sayılarda ürer. Aralarında boz kaz (maks.1450), fiyu (maks. 11.648), çamurcun (maks. 14.952), kaşıkgaga (maks.4325) ve sakarmekenin (maks. 36.240) bulunduğu büyük sayılarda sukuşu (maks.91.097) alanda kışlarken, göç sırasında da çok sayıda çeltikçi (maks.2500) ve leylek (maks.22.000) burada konaklar.
Uyduğu Kriterler : A1, A4i, A4iii, B1i, B2

Aydıncık Adaları
İl : Mersin
İlçeler : Aydıncık
Yüzölçümü : 2
Rakım : 0- 30 m
Koruma : Hayır
Başlıca Özellikleri : Kayalık kıyı adaları
Kuş Türleri : Ada martısı popülasyonuyla önemli kuş alanları statüsü kazanır.
Uyduğu Kriterler : A1