MERSİN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Erdemli İlçe Sportif Turizm Kurulu Kararları

ERDEMLİ İLÇE SPORTİF TURİZM VE DENİZ TURİZMİ KURULU

TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETLER

VE GEZİ (TENEZZÜH) TEKNELERİ HAKKINDA

 TOPLANTI KARARLARI

Toplantı Yeri             : Erdemli Kaymakamlığı Toplantı Salonu

Toplantı Tarihi         : 29.04.2019 Pazartesi

Saat                            : 14.00

Karar No                   : 2019/1 

12.03.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37. maddesinin (C) bendinin (3) numaralı alt bendine dayanılarak çıkarılan 23.02.2011 tarih ve 27855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği doğrultusunda, Erdemli İlçesiTurizm Amaçlı Sportif Faaliyetleri ve 24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği ile 28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Uygulama Tebliği kapsamında Günübirlik Deniz Turizmi Araçları ile ilgili iş veişlemlerinin değerlendirilmesi amacıyla, 29.04.2019 Pazartesi günü Erdemli Kaymakamlığı Toplantı Salonunda saat 14.00’da toplanmıştır.

            Toplantı, Kurul Başkanı Kaymakam Avni KULA Başkanlığında yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 • 1-01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince “İşletmeler, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen şekilde valilikten izin alır. Bu izin bir yıldan az olmamak üzere talep doğrultusunda, faaliyet türü, parkur alanının genel ve özel şartları da göz önünde bulundurularak en fazla beş yıla kadar verilebilir.” Hükmü gereğince Erdemli İlçesinde Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet yapmak isteyen işletmelerden talep edenlere en fazla 2 (iki) yıl için belge verilmesine,
 • 2-Erdemli İlçesi sınırları içerisinde EK-1 listede bulunan parkurlarda turizm amaçlı sportif faaliyet yapılması için Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 7. maddesi hükümleri kapsamında Valiliğimiz onayına sunulmasına;
 • 3-EK-2’de belirtilen ve İlçe Sportif Turizm Kurulumuzca uygun bulunan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerde Uyulacak Kurallara başvuruda bulunan işletmeciler tarafından kayıtsız şartsız uyulmasına;
 • 4-İlan edilecek olan parkurlar için en geç 15/05/2019 tarihine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne EK-2’de istenen tüm evraklar tamamlanmış ve 2019 Yılı belge bedeli ödemesi yapılarak matbu dilekçe ile başvuruda bulunulmasına,
 • 5-Günübirlik gezi teknelerinin EK-3’te belirtilen kurallara uygun olup olmadığı hakkında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Liman Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce müşterek denetim yapılmasına, varsa eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi, süresi dolan gezi teknesi belgelerinin yenilenmesi. Yeni işletme belgesi taleplerinde EK-3’te belirtilen belgeler ile başvuru yapılmasına,
 • 6-Erdemli İlçesindeki her bir motorlu su üstü sporu parkurunda en fazla 2 (iki) adet deniz motosikleti (jet ski),5 (beş) adet deniz bisikleti ve motorsuz parkurlarda en fazla 20 (yirmi) adet deniz bisikleti çalıştırılmasına izin verilmesine, ancak Kızkalesi’nde bulunan motorlu su sporları parkurları motorsuz su sporları parkurları ile yan yana olduğundan motorlu su sporları parkurlarında deniz bisikleti çalıştırılmamasına,
 • 7-Kızkalesi’ndeki Su Üstü Sporu parkurlarında Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun bulunacak şekilde Denizkale ile sahil arası şamandıra çekilecektir. Kurulca uygun görülmeden faaliyete başlayamayacaktır. Parkur sınırını belirleyen şamandıra hattında kopma veya batma nedeniyle sınırların belirsiz olması durumunda su sporu yaptırılmayacak, uygun hale getirildikten sonra faaliyet yapılacaktır. Parkur 15 cm çapında, 55 cm uzunluğunda, silindirik şekle sahip, kırmızı- beyaz renkte şamandıra ile belirlenmesine ve işletmeciler tarafından takip ve kontrolünün yapılmasına, tüm işletmelerde can yelekleri üzerine işletmecinin adının yazılmasına, Laleburnu Parkurundaki deniz motosikleti ve deniz bisikletlerinin KIRMIZI, Korykos Parkurundaki deniz motosikleti ve deniz bisikletlerinin görünür bir biçimde örneğin kuyruk vb. kısmının MAVİ boya ile boyanmasına, ayrıca bisiklet üzerine herkes tarafından görülecek şekilde firma isimlerinin yazılmasına,
 • 8-İşletmecilerin parkuru ve standı kontrol edecek şekilde en az 15 gün kayıt saklayabilecek özellikte en az 2 adet güvenlik kamera sistemi kurmasına,
 • 9-Turizm amaçlı sportif faaliyet sırasında veya diğer zamanlarda işletmeye ait her türlü araç, gereç, malzeme ve teçhizatın montaj hatası veya bakımsızlık nedeniyle 3 üncü kişilere zarar vermemesi için işletmenin her türlü güvenlik tedbirini almaktan ve 3 üncü kişilere karşı verilen zarardan işletme sorumludur,
 • 10-Yapılan denetimlerde; turizm amaçlı sportif faaliyet izin belgesi olmaksızın, su üstü sportif faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilen ticari deniz araçları Sahil Güvenlik Komutanlığının talebi üzerine Liman Başkanlığınca seferden men edilir. Sahibi belirlenemeyen veya izinsiz ticari faaliyette bulunan deniz bisikleti, kano,  motorsuz tekneler sandal, vb. su üstü sportif faaliyetleri araçları,  Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Erdemli Belediye Başkanlığı Zabıta ekiplerince toplanmasına,
 • 11-Alınan kararların Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün www.mersinkulturturizm.gov.tr web sayfasında Valilik Makamı Onayını müteakip yayınlanmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ERDEMLİ PARKURLARI VALİLİK ONAYI

ERDEMLİ İLÇESİ PARKURLARI(EK-1)

ERDEMLİ TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET KURALLAR(EK-2)

GEZİ TEKNELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE UYMASI GEREKEN KURALLAR (EK-3)
ERDEMLİ İLÇE SPORTİF TURİZM VE

DENİZ TURİZMİ KURULU TOPLANTI KARARI

Karar No                   : 2019/2 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37. Maddesine göre 27298 sayılı Resmi Gazete ’de 2009/15212 Karar Sayısı ile yayımlanan, "Deniz Turizmi Yönetmeliği" ve buna bağlı 28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan "Deniz Turizmi Uygulama Tebliği" ile 23.02.2011 tarih ve 27855 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği”doğrultusunda, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerin belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi için 27.05.2019 tarihindeaşağıdaki kararlar alınmıştır.

 • A-Son başvuru tarihi olan 15.05.2019 itibariyle ilan edilen 14 adet su üstü sporu parkurundan 5 parkur için başvuru (her parkur için tek) yapılmıştır. Başvuru yapılan parkurlar ve işletmeciler aşağıda belirtilmiştir.

  1 - Kızkalesi Laleburnu Motorlu Su Sporları Parkuru için işletmeci Kızkalesi Turizm ve Seyahat Acentası (Bora AKSOY), 

  2 - Kızkalesi Laleburnu Motorsuz Su Sporları Parkuru için işletmeci Hüsamettin AŞA,

  3-Kızkalesi Korykos Motorlu Su Sporları Parkuru için işletmeci Uğur Mecit GEÇEN,

  4-Kızkalesi Korykos Motorsuz Su Sporları Parkuru için işletmeci ROMAR Mermer Dış Tic. Ltd. Şti. (Turgut UYGUÇ),

  5 - Ayaş Yemişkumu Motorlu Su Sporları Parkuru için işletmeci Serkan SEYRAN,

  29.04.2019 tarihinde yapılan 2019/1 sayılı Erdemli İlçe Sportif Turizm Kurulu toplantısında belirlenen ve Valilik Makamının 30.04.2019 tarih ve 368334 sayılı Oluru ile ilan edilen su üstü sporu parkurlarından yukarıda belirtilen parkurlara tek işletmeci tarafından talep yapılmıştır. Bu nedenle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı uzmanlarından oluşturulan heyet tarafından talep sahibi işletmelere ait belge, parkur ve araç-gereçlerin uygunluk denetimi yapılması,  olumlu rapor verilen işletmelerin Yeterlilik Belgelerinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenerek İlçe Sportif Turizm Kurulu Toplantısı yapılmaksızın kurul üyelerinin imzasına sunulmasına,

 • B-Boş kalan parkurlar için başvuru süresinin sezon boyunca uzatılmasına, başvuru yapılırsa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı uzmanlarından oluşturulan heyet tarafından talep sahibi işletmeler ait belge, parkur ve araç-gereçlerin uygunluk denetimi yapılması,  olumlu rapor verilen işletmelerin Yeterlilik Belgelerinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenerek İlçe Sportif Turizm Kurulu Toplantısı yapılmaksızın kurul üyelerinin imzasına sunulmasına,

 • C- Kararların Mersin İl Kültür ve Turizm müdürlüğü web sayfasında yayınlanmasına,

Karar verilmiştir.