MERSİN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Anamur İlçe Sportif Turizm Kurulu Kararları

TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETLER

VE GEZİ (TENEZZÜH)TEKNELERİ HAKKINDA

ANAMUR İLÇESPORTİF TURİZM VE DENİZ TURİZMİ KURULU TOPLANTI KARARLARI

Toplantı Yeri             :Anamur Kaymakamlığı Toplantı Salonu

Toplantı Tarihi         :15.05.2019

Saat                            :14.00

Karar No                   : 2019/1 

12.03.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37. maddesinin (C) bendinin (3) numaralı alt bendine dayanılarak çıkarılan 23.02.2011 tarih ve 27855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği doğrultusunda, Anamur İlçesi Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetleri ve 24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği ile 28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Uygulama Tebliği kapsamında Günübirlik Deniz Turizmi Araçları ile ilgili iş ve işlemlerinin değerlendirilmesi amacıyla, 15.05.2019 Çarşamba günü Anamur Kaymakamlığı Toplantı Salonunda saat 14.00’de toplanmıştır.

            Toplantı, Kurul Başkanı Kaymakam Mehmet KURDOĞLU Başkanlığında yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 • 1-01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince “İşletmeler, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen şekilde valilikten izin alır. Bu izin bir yıldan az olmamak üzere talep doğrultusunda, faaliyet türü, parkur alanının genel ve özel şartları da göz önünde bulundurularak en fazla beş yıla kadar verilebilir.” Hükmü gereğince Anamur İlçesinde Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet yapmak isteyen işletmelerden talep edenlere en fazla 2 (iki) yıl için belge verilmesine,

 • 2-Burak Can GÜLCAN isimli işletmecinin talebi üzerine ilgili kurumlardan uygun görüş alınan Yeşilyurt Mahallesi, Mavi Ay Beach Club ile Caretta Caretta Beach Club arasında aşağıda koordinatları belirtilen alanda Poseidon Parkuru isimli yeni motorlu su sporları parkur alanı ilan edilmesine,

  Koordinat Özet Çizelgesi (EDC50-6DRC)

  Nokta No        Y         X

  1          486829,749     3990605,794

  2          486861,891     3990578,775

  3          486833,555     3990543,832

  4          486801,422     3990570,853

  5          486988,834     3990117,913

  6          487017,171     3990452,857

  Anamur İlçesi sınırları içerisinde yukarıda belirtilen parkurunda ekli olduğu EK-1 listede belirtilen parkurlarda turizm amaçlı sportif faaliyet yapılması için Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 7. maddesi hükümleri kapsamında Valiliğimiz onayına sunulmasına;

 • 3-EK-2’de belirtilen ve İlçe Sportif Turizm Kurulumuzca uygun bulunan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerde Uyulacak Kurallara başvuruda bulunan işletmeciler tarafından kayıtsız şartsız uyulmasına;
 • 4-İlan edilecek olan parkurlar için en geç 27.05.2019 tarihine kadar Anamur Kaymakamlığı Turizm Danışma Bürosuna EK-2’de istenen tüm evraklar tamamlanmış ve belge bedeli ödemesi yapılarak matbu dilekçe ile başvuruda bulunulmasına,
 • 5-Günübirlik gezi teknelerinin EK-3’te belirtilen kurallara uygun olup olmadığı hakkında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Liman Başkanlığı, Turizm Danışma Bürosu ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce müşterek denetim yapılmasına, varsa eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi, süresi dolan belgelerinin yenilenmesi. Yeni işletme belgesi taleplerinde EK-3’te belirtilen belgeler ile başvuru yapılmasına,
 • 6-Anamur İlçesindeki her bir motorlu su üstü sporu parkurunda en fazla 2 (iki) adet deniz motosikleti (jet ski), 5 (beş) adet deniz bisikleti ve motorsuz parkurlarda en fazla 20 (yirmi) adet deniz bisikleti çalıştırılmasına izin verilmesine,
 • 7-Su Üstü Sporu parkurlarında Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun bulunacak şekilde 15 cm çapında, 55 cm uzunluğunda, silindirik şekle sahip, kırmızı-beyaz renkte şamandıra ile belirlenmesine ve işletmeciler tarafından takip ve kontrolünün yapılmasına, tüm işletmelerde can yelekleri ve deniz bisikleti, kano, vb. motorsuz deniz turizmi aracı üzerine herkes tarafından görülecek şekilde işletmeci-firma isimlerinin yazılmasına,
 • 8-Su üstü sporu işletmecilerinin, parkuru ve standı kontrol edecek şekilde en az 15 gün kayıt saklayabilecek özellikte en az 2 adet (sabit veya taşınabilir) güvenlik kamera sistemi kurmasına,
 • 9-Turizm amaçlı sportif faaliyet sırasında veya diğer zamanlarda işletmeye ait her türlü araç, gereç, malzeme ve teçhizatın montaj hatası veya bakımsızlık nedeniyle 3 üncü kişilere zarar vermemesi için işletmenin her türlü güvenlik tedbirini almasına ve 3 üncü kişilere karşı verilen zarardan işletmenin sorumlu olmasına,
 • 10-Yapılan denetimlerde; turizm amaçlı sportif faaliyet izin belgesi olmaksızın, su üstü sportif faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilen ticari deniz araçları Liman Başkanlığınca seferden men edilir. Sahibi belirlenemeyen veya izinsiz ticari faaliyette bulunan deniz bisikleti, kano,  motorsuz tekneler, sandal, vb. su üstü sportif faaliyetleri araçlarının Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Anamur Belediye Başkanlığı Zabıta ekiplerince toplanmasına,
 • 11-Alınan kararların Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün www.mersinkulturturizm.gov.tr web sayfasında Valilik Makamı Onayını müteakip yayınlanmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


Anamur İlçe Sportif Turizm Kurulu Kararları ve Parkurlar

Anamur Parkurlar Valilik Makamı Oluru

Anamur Turizm Amaçlı Sportif Faaliyette Uyulacak Kurallar ve Belge Başvuru Şartları.pdf

Gezi Teknelerinin Uyması Gereken Kurallar ve Belge Başvuru Şartları.pdf2. toplantı kararı_1.jpg
2. toplantı kararı_2.jpg
Anamur 3. toplantı kararı_Sayfa_1.jpg
Anamur 3. toplantı kararı_Sayfa_2.jpg